Alt Yüklenici Çalışma Kuralları Danışmanlığı

Günümüzde tasarım faaliyetleri kapsamında alt yüklenici firmalarla iş birliği yapmak firmaların tasarım yeteneklerini artırmaktadır. Alt yüklenicilerle iş birlikçi çalışma ortamında alt yüklenici verilerini kontrol altına almak, hatta daha da önemlisi en başından firmanın tasarım çalışma kuralları ile alt yükleniciyi çalışma alanına dahil etmek geliştirme, üretim ve değişiklik yönetimi kapsamında yapılacak çalışmaları daha verimli hale getirir.

Bu kapsamda, “EIA-649 National Consensus Standard for Configuration Management” standardı doğrultusunda alt yüklenici çalışma kurallarının belirlenmesi, veri paylaşımını belirlenen adımlar ve kurallarla yapılması, tasarıma ait öğelerin tanımlanması, değişikliklerin kontrol altına alınarak, paydaşlar tarafından kontrol edilerek yapılması ve kayıt altına alınması, ürün dokümanlarının yönetilmesi  ile; veri ve iş kalitesini artırıp,  paydaşların iletişimini verimli hale getirmeyi hedefleyen çalışma metotları belirlenir.

Alt Yüklenici Çalışma Kuralları Danışmanlığı

Mühendislik, Tasarım, Eğitim ve Danışmanlık ile ilgili tüm soru ve talepleriniz için iletişime geçin.