Tasarım Temelleri Eğitimi

PLM Sistemlerinin verimli ve etkin bir şekilde ürün yönetimini sağlayabilmesi için ürün girdilerinin yalın, anlaşılır, uygulanabilir ve herkes tarafından kullanılan bir yaklaşım ile yönetilmesi çok önemlidir.

Bu eğitim ile, PLM Sisteminde yönetilen ürüne ait tasarım verilerinin tüm paydaşlar tarafından bilinen ve kullanılan ortak tasarım metotları ile oluşturulması ve ürün çıktılarının kurumsal bir yaklaşım ile yönetilmesine ilişkin metotlar değerlendirilir.

Bu eğitim, farklı tasarım senaryoları için uygulamalar açıklanacak ve firmanın kendi metotlarını oluşturabilmesi için bir yaklaşım sunacaktır.

Tasarım Temelleri Eğitimi

Mühendislik, Tasarım, Eğitim ve Danışmanlık ile ilgili tüm soru ve talepleriniz için iletişime geçin.