Veri Paketi Düzenleme

Veri paketinin teslim alınmasından yayımlanması ve kullanıma açılması aşamasına kadar verinin taşınması ve  düzenlenmesi sırasında oluşacak kayıpları en aza indirmek ve veri kalitesini artırmak amacıyla metot geliştirme danışmanlığı yapılır. 

Aynı zamanda firmada oluşan talebe bağlı olarak operasyonel tüm adımlar kurgulanarak firmamız tarafından veri paketi düzenleme hizmeti sağlanır:

  • •Aktarılan verinin standart ve ortak parça kullanım analizi yapılır,
  • •PLM Sistemine aktarılan veri paketine ait tüm öğeleri (sistem, alt sistem, parça) firma kurallarına göre tanımlama yapılır (İsimlendirme ve numaralandırma),
  • •Konfigürasyon yönetimi ve dokümantasyon kurallarına göre ürün hiyerarşisi düzenlenir,
  • •Sistemlerde yer alan standart parçalar standart parça kütüphanesinde tanımlanan öğeler ile değiştirilir,
  • •Ürün hiyerarşisi düzenlenmiş  sistem, alt sistem ve parçalara ilişkili teknik resim linkleri kurulur,
  • •Mühendislik dokümanları ürün hiyerarşisine linklenir,
  • •Veri paketinin ürün yaşam döngüsü kapsamında onay akışları takip edilerek yayımlanması sağlanır.

VERİ PAKETİ HAZIRLAMA VE AKTARMA

PLM Sistemine aktarılacak verilerin analizi yapılarak, kurallara göre düzenlenmesi, verinin temizlenmesi, linklerinin kontrol edilip kurulması ve PLM Sistemine aktarılarak aktarın sonrasında veri düzenleme hizmeti verilir.

Mühendislik, Tasarım, Eğitim ve Danışmanlık ile ilgili tüm soru ve talepleriniz için iletişime geçin.